Alege unul dintre cele mai bune manuale de geografie care să te conducă spre rezultatul dorit

Geografia este una dintre materiile importante din planul școlar care învață elevul cum să se orienteze în spațiu și care-i aduce o mulțime de informații în ceea ce privește nevoile naturale sau problemele fundamentale ale lumii contemporane. De aceea, Geografia intră ca posibilă opțiune, la Bacalaureat, elevul putând alege să-și susțină cea de-a treia probă din această disciplină. Manualul de geografie de clasa a XI-a disponibil pe site-ul nostru vine în sprijinul acestora, fiind în conformitate cu programa școlară și avizat de Ministerul Educației. Realizat de autorii George Erdeli, Nicolae Ilinca, Elena Matei, Silviu Costache și Cătălina Șerban, Geografie. Probleme fundamentale ale lumii contemporane. Clasa a XI-a, apărut la București, la Economica Preuniversitaria în anul 2006. Acesta conține teme despre mediul înconjurător, despre varietatea mediilor naturale, despre hazarde naturale și antropice, despre resursele umane, naturale și agricole, despre dezvoltarea și evoluția economică și durabilă, despre țări în curs de dezvoltare și țări ajunse deja la un grad înalt de dezvoltare, despre impactul mondializării și occidentalizării asupra vieții sociale, despre organizarea spațiului umanizat, despre factorii negativi care conduc la degradarea naturii etc..

         Conținutul lui este unul complex, realizat cu profesionalism și este structurat pe capitole. Întâlnim informații despre cea ce înseamnă mediul înconjurător și din ce este el format, despre ceea ce înseamnă globalizarea și regionalizarea lumii contemporane, noutăți despre populații și resursele naturale, despre sistemul economic și geopolitic, despre elementele de geografie socială și culturală. Elevul se va familiariza pe parcurs cu noi noțiuni din domeniul geografic, va înțelege problematica acestei lumi și va deveni conștient de acțiunile nefavorabile exercitate de ființa omenească asupra mediului, încercând să le stopeze. Manualul de geografie clasa 11 este îmbogățit cu imagini asupra unor elemente reprezentative, cu rubrici Dicționar ce conțin principalii termeni noi, care trebuie urmăriți odată cu parcurgerea lecțiilor, cu numeroase hărți destinate analizei și raportării elementelor din text, cu texte explicative, cu detalii concrete și cu diverse aplicații destinate completării cerințelor de concretizare a învățării, care să-i atragă spre studiu, să le stimuleze interesul pentru geografie. La acestea se adaugă și studiile de caz care-i ajută pe elevi să înțeleagă mult mai bine problemele actuale de mediu.

           Elevii trebuie să se familiarizeze ușor cu noile cunoștințe, tocmai de aceea autorii acestui manual de geografie au ordonat informațiile într-o manieră logică, facilitând reținerea lor de către elevi.  De asemenea, acesta conține și teste de evaluare, care au drept scop verificarea informațiilor asimilate pe parcursul a câtorva ore, sintetizarea celor mai importante detalii și conștientizarea de către profesor a eficacității metodelor aplicate în procesul de predare.

           Scopul studierii unei astfel de materii este acela de a-i îndrepta pe elevi să dezvolte interes pentru exploatarea realității înconjurătoare, respect pentru diversitatea umană și naturală, un comportament civilizat față de mediu și o atitudine pozitivă față de societate, educație și cultură. Elevii învață moduri în care pot contribui la salvarea mediului înconjurător. Stopând acțiunile nefavorabile (aruncarea deșeurilor în zone neamenajate, tăierea interzisă a copacilor, vânarea speciilor de animale pe cale de dispariție etc.), prin diverse acțiuni sau campanii, sprijiniți de un cadru didactic sau chiar și singuri, aceștia contribuie la  combaterea poluării, dezvoltând interes pentru conservarea și protejarea naturii.  

            În urma parcurgerii acestui manual de geografie de clasa a XI-a, elevii vor avea posibilitatea să utilizeze adecvat noțiunile de geografie, să identifice elemente semnificative din societate știință și tehnologie la problematica mediului înconjurător, să explice relațiile de interacțiune între componentele mediului înconjurător și interacțiunea dintre societatea umană și mediul ei de viață, să conștientizeze efectele devastatoare ale activităților umane (despăduriri, deșertificare, poluare) asupra mediului, să cunoască evoluția mediului de-a lungul timpului ( revoluția industrială, utilizarea electricității/ a petrolului, dezvoltarea transporturilor/ a tuturor ramurilor economice din perioada contemporană, utilizarea energiei atomice, modificarea climei și a mediului). De asemenea, se urmărește ca elevii să-și formuleze singuri probleme, ipoteze și opinii referitoare la diversele subiecte abordate și totodată, să învețe să utilizeze informațiile cartografice pentru înțelegerea și explicarea diverselor schimbări din natură sau societate, cum sunt cele regionale sau ale fenomenelor de globalizare, spre exemplu.